رمزگشایی از انتقال های جنجالی ژوپیرلیگ

چند روز بعد از بسته شدن پنجره تابستانی اروپا سایت lecho بلژیک به رمزگشایی از خریدهای بزرگ باشگاه های بلژیکی پرداخت که یکی از این انتقال ها کاوه رضایی ستاره ایرانی شارلروا بود که با قراردادی 5 میلیون یورویی سر از بروژ قهرمان فصل گذشته در آورد تا این انتقال تمامی رکوردهای ژوپیرلیگ در سال های گذشته را بشکند گرچه به فاصله چند روز سران اندرلخت با خرید مهاجمی 8 میلیون یورویی از باشگاهی دانمارکی رکورد رقیب سنتی خود بروژ را شکستند ......

چند روز بعد از بسته شدن پنجره تابستانی اروپا سایت lecho بلژیک به رمزگشایی از خریدهای بزرگ باشگاه های بلژیکی پرداخت که یکی از این انتقال ها کاوه رضایی ستاره ایرانی شارلروا بود که با قراردادی 5 میلیون یورویی سر از بروژ قهرمان فصل گذشته در آورد تا این انتقال تمامی رکوردهای ژوپیرلیگ در سال های گذشته را بشکند گرچه به فاصله چند روز سران اندرلخت با خرید مهاجمی 8 میلیون یورویی از باشگاهی دانمارکی رکورد رقیب سنتی خود بروژ را شکستند.
سایت lecho در این گزارش پرده از نقش یک ایرانی در انتقالات بزرگ این فصل برداشت و مدعی شد مجی بیات برادر مالک ایرانی شارلروا و پسر بزرگ بیات سرمایه دار ایرانی ساکن بلژیک به عنوان کارگزار رسمی نقل و انتقالات ژوپیرلیگ کسی بود که با ارائه پیشنهاد 5 میلیون یورویی بروژ به برادرش زمینه جدایی کاوه رضایی از جمع گورخرها را فراهم کرد تا شوک بزرگی در فاصله یک هفته مانده به بسته شدن پنجره به فلیس ماتزو و طرفداران شارلروا وارد شود.
در این گزارش آمده است ایجنت سرشناس ایرانی فعال در بلژیک با انتقال هایی که در این فصل انجام داد سودی بالغ بر 40 تا 50 میلیون یورو به جیب زد که یکی از سودآورترین فعالیت های او انتقال کاوه رضایی ستاره ملی پوش ایرانی از شارلروا به بروژ بود که حداقل 2 تا 2.5 میلیون یورو برای او پورسانت در پی داشت .
مجی بیات برادر بزرگ تر مهدی بیات مالک شارلروا محسوب می شود که در حال حاضر بزرگ ترین شرکت نقل و انتقال بازیکن در بلژیک را مدیریت می کند و از جمله انتقال هایی که او در این تابستان انجام داد را می توان این گونه توصیف کرد. آنتونی لیمبومبه از بروژ به نانت فرانسه، کاوه رضایی از شارلروا به بروژ، لوکاس تئودوریژکاز اندرلخت به اودینزه و اوبی اولاره از واتفورد به استاندارد لیژ انتقال های جنجالی این فصل بودند که هر یک رکوردهایی در نوع خود ثبت کردند گرچه آخرین انتقال هم خرید 8 میلیون یورویی بوبکر سانه از میتیلند دانمارک به اندرلخت بود که رکورد گران ترین جابه جایی ژوپیرلیگ را از کاوه رضایی و بروژی ها ربود.

تگ ها


کاوه رضایی فوتبال