رمز موفقیت نصرت در جذب ستاره های فوتبال (دوبله)

سر آشپز معروف ترکیه ای به اوج شهرت و محبوبیت رسیده است....

نصرت، آشپز معروف ترک که به خاطر طرز خاص نمک ریختنش بر گوشت حسابی معروف شده، حالا هر روز میزبان ستاره های فوتبال است. در این ویدئو رمز موفقیت او را مرور می کنیم.