روبرتو کارلوس بعدی از راه رسید!

بازیکنی که به سبک روبرتو کارلوس کبیر کاشته میزند با این ضربه نشان میدهد که وارث به حق ستاره برزیلی خواهد بود ......

بازیکنی که به سبک روبرتو کارلوس کبیر کاشته می‌زند با این ضربه نشان می‌دهد که وارث به حق ستاره برزیلی خواهد بود.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال