روزی که سلطان پله اولین بازی خود را انجام داد

62 سال قبل در چنین روزی اسطوره فوتبال برزیل و جهان اولین بازی باشگاهی خود، را انجام داد ......

62 سال قبل در چنین روزی اسطوره فوتبال برزیل و جهان اولین بازی باشگاهی خود، را انجام داد.

پله، بازیکن بزرگ تاریخ فوتبال برزیل، در تاریخ 7 سپتامبر سال 1956 یعنی 62 سال قبل در سن 15 سالگی اولین بازی خود را برای سانتوس انجا داد.

پس از آن او به فعالیت پرداخت تا جایی در دوران طلایی فوتبال خود صاحب 41 افتخار شد.

وی در 1366 بازی موفق به زدن 1283 گل در مسابقات شد.

تگ ها


فوتبال