روز بارانی تمرینات بارسلونا

تمرینات امروز تیم بارسلونا در تور پیش فص امریکا ، در زیر باران شدید انجام شد ......

تمرینات امروز تیم بارسلونا در تور پیش فص امریکا ، در زیر باران شدید انجام شد.

در این ویدئو تمرین امروز این تیم را تماشا می کنیم. 

تگ ها


بارسلونا فوتبال