روز تاریخی برایان رابسون

برایان رابسون، هافبک و کاپیتان سابق منچستریونایتد 35سال قبل در چنین روزی در زمین فوتبال قراردادش را با این تیم به امضا رساند ......

برایان رابسون، هافبک و کاپیتان سابق منچستریونایتد 35سال قبل در چنین روزی در زمین فوتبال قراردادش را با این تیم به امضا رساند ...

برایان رابسون، هافبک و کاپیتان سابق منچستریونایتد 35سال قبل در چنین روزی در زمین فوتبال قراردادش را با این تیم به امضا رساند.

در تصویر امضای قرارداد وی مشاهده می شود.