روز هشتم پارالمپیک؛ خلوت اما با امید به مدال

کاروان ایران در روز هشتم پارالمپیک، تقریبا روز خلوتی را خواهد داشت؛ اگرچه امید به کسب مدال وجود دارد.&#۱۶۰;...

تگ ها


پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰