روز پایانی نقل و انتقالات سری آ ایتالیا

در این ویدیو اتفاقات آخرین روز نقل و انتقالات در سری آ ایتالیا و جابجایی بازیکن ها را مشاهده خواهید کرد ......

در این ویدیو اتفاقات آخرین روز نقل و انتقالات در سری آ ایتالیا و جابجایی بازیکن ها را مشاهده خواهید کرد.

تگ ها


سری آ فوتبال