روز چهارم بازی های ریو

در روز چهارم بازی های ریو 2016، ورزشکاران کشورمان در چهار رشته با رقبایشان پیکار می کنند ......

در روز چهارم بازی های ریو 2016، ورزشکاران کشورمان در چهار رشته با رقبایشان پیکار می کنند. در این ویدئو می توانید از برنامه ی بازی های نمایندگان شایسته مان در روز چهارم مطلع شوید. گلنوش سبقت اللهی در تپانچه 25 متر زنان در دو بخش قدرت و سرعت و با فاصله ی سه ساعت کارخود را آغاز می کند. در رشته ی شنا، تیروکمان و جودو هم نمایندگانمان با حریفانشان پیکار می کنند. با امید موفقیت برای کاروان خوب کشورمان در المپیک ریو و کسب مدال های رنگارنگ. 

تگ ها


المپیک