روسای فدراسیون‌ها: خطر تعلیق در کمین است!

ابلاغ آیین نامه جدید هیات های ورزشی صدای اعتراض جمع کثیری از روسای فدراسیون ها را بلند کرده است....

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه، اخیرا اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی و آیین نامه جدید هیات های ورزشی توسط دولت به تصویب رسیده؛ اگرچه وزارت ورزش فعلی کمترین نقش را در انجام این اصلاحات داشته است.


این اساسنامه و آیین نامه ها در دوران حمید سجادی به فدراسیون ها ابلاغ شده؛ موضوعی که با اعتراض جمع کثیری از روسای فدراسیون های ورزشی همراه شده است.


روسای فدراسیون‌ها در یک صورتجلسه که در قالب نامه نگاشته شده، به وزیر ورزش در خصوص آیین‌نامه هیات‌ها اعتراض کردند و خواستار اصلاح آن شدند. ماجرا از این قرار است که آیین نامه جدید این امکان را برخلاف گذشته به مدیران کل استان‌ها می‌دهد تا تعداد زیادی از اعضای مجمع از جمله نماینده داوران، مربیان، ورزشکاران و ... را معرفی کنند. همین باعث اعتراض روسای فدراسیون‌ها شده چرا که نهادی دولتی در انتخابات نقش پررنگی دارد و در انتخابات هیات‌ها، در واقع نقش فدراسیون‌ها هیچ است.


روسای فدراسیون ها معتقدند همین آیین‌نامه نشان می‌دهد وزارت ورزش سعی در اداره مستقیم فدراسیون‌ها دارد که می تواند نتایجی نامطلوبی از جمله تعلیق را برای ورزش کشور در پی داشته باشد.


متن نامه روسای فدراسیون ها به وزیر ورزش به شرح زیر است:
در خصوص دخالت حداکثری دولت در اداره فدراسیون ها و چیدمان اعضا بر اساس اختیارات مشخص شده توسط وزارت ورزش و جوانان در اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی به استحضار می رساند پیرو بررسی های صورت گرفته مواردی بر خلاف مصالح کشور در برابر تصمیمات آتی سازمان های بین المللی در مواجهه با اساسنامه موجود شناسایی شده است که امکان تعلیق ورزش ایران را به حداکثر ممکن رسانده است که برخی از آنها به شرح ذیل ارائه می گردد:


ارائه تعریف فدراسیون، تحت عنوان نهاد عمومی غیر دولتی در ماده یک اما تقویت نقش وزارت ورزش و جوانان در اعطای مجوزهای دولتی برای ورود اعضا در مجامع عمومی فدراسیون ها که برای مثال تعیین شرایط عضویت حقوقی برای فدراسیون های ورزشی در ماده ۸ با اختیارات قانونی که در وزارت ورزش و جوانان برای صدور مجوز باشگاه ها از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین شده است. به این معنا که از طریق دولت یک باشگاه می تواند به عضویت در یک فدراسیون ورزشی نائل شود که همانا دخالت دولت در انتصاب اعضاست فلذا می توانند برابر صدور مجوز و یا ابطال مجوز فعالیت باشگاه ها اعمال فشار یا دخالت مشخص اعمال نمایند.


الزام به انجام تعهدات و داشتن شرایط خاص طی ماده های ۹ و ۱۰ برای اعضای فدراسیون های ورزشی بدون داشتن جایگاه در بین اعضای مجمع دارای حق رای، با توجه به اینکه طبق اساسنامه های بین المللی فدراسیون های ورزشی اعضایی که توسط هیئت رئیسه برای تایید عضویت به مجمع عمومی معرفی می شوند، باید پس از پذیرش دارای حق رای شوند که به دلیل حفظ جایگاه وزارت ورزش و جوانان برای دسترسی به تعداد مشخصی از جایگاه های دارای حق رای در مجامع عمومی از افزایش تعداد بیشتری اعضا جلوگیری شده است تا امکان اعمال نظرهای دولتی بی اثر نگردد.


تعیین اعضایی مشخص در مجمع عمومی فدراسیون ها بدون توجه به عملکرد آنها در انجام وظایف تعیین شده در ارائه عضویت و مشخص نبودن وضعیت عضویت آنها طبق ماده ۱۳ که برای مثال اعطای حق رای به سرپرستان هیئت های استانی در مجامع  عمومی و تصویب آیین نامه ای با حداکثر دخالت ادارات کل استانی و ادارات  شهرستانی ورزش و جوانان در تعیین روسای هیئت ها، مبین هدفمند بودن تعیین جایگاه ها برای وزارت ورزش و جوانان و دخالت حداکثری دولت در اداره فدراسیون ها و چیدمان اعضا بر اساس اختیارات مشخص شده جهت حفظ حداکثری توان انتخاب یا عزل اعضای هیئت رییسه برای تداوم دخالت های مورد نیاز آتی دولت است.
لذا با تاکید بر وجود اینگونه مواد و بندهای ثبت شده در اساسنامه ابلاغی، مقتضی در سریعترین زمان ممکن کارگروهی برای رفع آنها تشکیل شود که در غیر اینصورت عواقب احتمالی تعلیق ورزش ایران به عهده وزارت ورزش و جوانان است.

تگ ها


حمید سجادی وزارت ورزش و جوانان