روسونری به دنبال تمدید قرارداد مالدینی کوچک

پسر پائولو مالدینی نمایش خوبی در تیم جوانان میلان داشته است. به گزارش مدال، سلسله مالدینی ها در میلان ادا ......

پسر پائولو مالدینی نمایش خوبی در تیم جوانان میلان داشته است.

به گزارش مدال، سلسله مالدینی ها در میلان ادا ...

پسر پائولو مالدینی نمایش خوبی در تیم جوانان میلان داشته است.

به گزارش مدال، سلسله مالدینی ها در میلان ادامه دارد.

به گزارش کالچو مرکاتو، بعد از چزاره و پائولو مالدینی، حالا دنیل مالدینی را در میلان می بینیم. او در سال 2001 به دنیا آمده و در پست مهاجم دوم بازی می کند. او بازیکن سریعی است و تکنیک شوت فوق العاده ای دارد. دنیل در تیم جوانان میلان بازی می کند.

تیم جوانان میلان هم در فصل جاری مشکلات زیادی دارد ولی مالدینی یکی از نقاط قوت آنهاست. او در 4بازی اخیرش 4گل به ثمر رسانده است. دنیل هم می خواهد روزی مثل پدرش با پیراهن روسونری بدرخشد. به همین خاطر است که باشگاه تصمیم دارد قراردادش را تمدید کند. قرارداد فعلی مالدینی جوان تا 2021 اعتبار دارد.