روشن به مدال خبر داد؛ اولویت پیوند کبد برای دانایی فرد شیراز است اما شاید در آمریکا جراحی کند

همبازی ایرج دانایی فرد درباره آخرین وضعیت این پیشکسوت توضیحاتی را داد. به گزارش خبرنگار مدال، حسن روشن که این روزها از هر فر ......
همبازی ایرج دانایی فرد درباره آخرین وضعیت این پیشکسوت توضیحاتی را داد.

به گزارش خبرنگار مدال، حسن روشن که این روزها از هر فر ...

همبازی ایرج دانایی فرد درباره آخرین وضعیت این پیشکسوت توضیحاتی را داد.

به گزارش خبرنگار مدال، حسن روشن که این روزها از هر فرصتی برای بودن کنار ایرج دانایی فرد رفیق و همبازی سالهای دور خود استفاده می کند درباره آخرین وضعیت وی به خبرنگار مدال گفت:خدارا شکر از روزهای اول بهتر است و باید آماده شود تا پیوند کبد صورت بگیرد. احتمالا فردا فردا یا پس فردا به بخش عمومی منتقل می شود تا جستجو برای یافتن کبدی که به ایرج بخورد آغاز شود.

وی درباره این موضوع که گفته می شود وی مشکل مالی دارد گفت: این حرفها نیست. ضمنا صندوق حمایت از پیشکسوتان، وزیر ورزش و آقای فتحی قول داده اند هزینه های این جراحی را تقبل کنند. البته ایرج در ایران بیمه نیست.

روشن در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد پیوند کبد دانایی فرد در آمریکا انجام شود گفت: بله؛ اگر اینجا کبد پیدا نشود؛ یا کبدی به او نخورد احتمال دارد به آمریکا منتقل شود، البته آنهم مستلزم این است که دکترها اجازه پرواز بدهند و هواپیما او را سوار کند.