روماریو و داستانهایش با کرایوف و باقی بارسایی ها!

روماریو چهره ی شناخته شده ی گذشته ی نه چندان دور دنیای فوتبال که در بارسای یوهان کرایوف در کنار استوویچکوف گل می زد حالا به دنیای سیاست رفته, اما هنوز ارتباط خود را با فوتبال حفظ کرده ......

روماریو چهره ی شناخته شده ی گذشته ی نه چندان دور دنیای فوتبال که در بارسای «یوهان کرایوف» در کنار استوویچکوف گل می زد حالا به دنیای سیاست رفته, اما هنوز ارتباط خود را با فوتبال حفظ کرده. او از خاطراتش با تیم رویایی کرایوف و اتفاقات بعد از جام جهانی 94 می گوید. 

تگ ها


طنز ورزشی بارسلونا فوتبال