رونمایی از «آستون مارتین وولکان» در اختتامیه «جشنواره سرعت» 2017

جشنواره سرعت که هر ساله با شرکت جذاب ترین ماشین های جهان برگزار می شود در روز آخر شاهد اولین رونمایی از مدل استثنایی وولکان از آستون مارتین بود ......

جشنواره سرعت که هر ساله با شرکت جذاب ترین ماشین های جهان برگزار می شود در روز آخر شاهد اولین رونمایی از مدل استثنایی وولکان از آستون مارتین بود. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس