رونمایی از الگوی لوگوی بوندس لیگا!

از الگوی لوگوی بوندس لیگای آلمان رونمایی شد!...

از الگوی لوگوی بوندس لیگای آلمان رونمایی شد!

به گزارش خبرنگار مدال، تصویری از عبدالکریم حسن، بازیکن قطری ثبت شده است که شباهت عجیبی به لوگوی بوندس لیگای آلمان دارد.

رونمایی از الگوی لوگوی بوندس لیگا!