رونمایی از لوگوی «فرمول یک» در فصل آینده

فرمول یک با لوگوی جدیدی از سال 2018 برگزار خواهد شد. در تیزری که می بینید از این لوگو رو ......

فرمول یک با لوگوی جدیدی از سال 2018 برگزار خواهد شد. در تیزری که می بینید از این لوگو رونمایی شده است.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس