رونمایی از محل درگیری خطیر و حقیقی/استقلال کجا تمرین می کند؟

تیم فوتبال استقلال چه در تهرانسر و چه در صنایع دفاع و چه مجموعه انقلاب به دلیل شرایط این ورزشگاهها قادر نیست در حضور هواداران تمرین کند و تمرینات همچون فصل قبل و ماههای اخیر پشت درهای بسته خواهد بود....

تیم فوتبال استقلال چه در تهرانسر و چه در صنایع دفاع و چه مجموعه انقلاب به دلیل شرایط این ورزشگاهها قادر نیست در حضور هواداران تمرین کند و تمرینات همچون فصل قبل و ماههای اخیر پشت درهای بسته خواهد بود.

به گزارش مدال،درباره ادعای خطیر مبنی بر غیر قانونی بودن تمرین حقیقی در مجموعه انقلاب باید از مسوولان این مجموعه سوال کرد که آن روز زمین تحت قرارداد استقلال بوده یا حقیقی . استقلال این فصل  مدتی در زمین شماره دو آزادی تمرین می کرد چرا که  چمن کمپ حجازی بدلیل عدم رسیدگی  خراب شده، مرغوبکار در جنوب تهران است و ورزشگاه امام رضا چمن مصنوعی دارد . مدیریت استقلال اعلام  کرده 
تیم تا اخر سال  در تهرانسر تمرین می کند و برای  سال جدید هم  با ورزشگاه صنایع دفاع قرارداد بسته شده. در چنین شرایطی استقلال  زمین مجموعه انقلاب را هم اجاره کرده؟  آنها می خواهند زمین چمن مجموعه انقلاب را جایگزین زمین تهرانسر کنند یا صنایع دفاع یا که این زمین را هم داشته باشند؟استقلال چه در تهرانسر و چه در صنایع دفاع و چه مجموعه انقلاب نمی تواند بدلیل شرایط این ورزشگاهها در حضور هواداران تمرین کند و تمرینات همچون فصل قبل و ماههای اخیر پشت درهای بسته خواهد بود. از آن سو مربی حقیقی هم گفته خطیر فحش داد و به پرسپولیسی ها هم گفت لنگی. او تنها شاهد حقیقی  در دادگاه خواهد بود