رویارویی مونیخی ها با هافنهایم شکست ناپذیر

بایرن مونیخ در هفته دهم بوندس لیگا به مصاف هافنهایم خواهد رفت که این تیم در این فصل بوندس لیگا هنوز متحمل هیچ شکستی نشده است و در رده پنج قراردارد ......

بایرن مونیخ در هفته دهم بوندس لیگا به مصاف هافنهایم خواهد رفت که این تیم در این فصل بوندس لیگا هنوز متحمل هیچ شکستی نشده است و در رده پنج قراردارد.

تگ ها


Bundesliga فوتبال