رویارویی ناهید و کیمیا در توکیو کنسل شد!

با مثبت شدن تست کرونای تکواندوکار شیلیایی در وزن ناهید کیانی، قرعه او تغییر کرد و به مراتب هم سخت تر شد....

تگ ها


تکواندو