رو در رو شدن و کری خوندن تایسون فیوری و دیونتای وایلدر / ویدیو

دو غول بوکس جهان به زودی برای دومین بار به مصاف هم خواهند رفت و ساعتی پیش در مراسم پیش از مبارزه با هم روبرو شدند....

تاسون فیوری ( 29 برد - 20 ناک اوت، 1 تساوی و بدون شکست) و دیونتای وایلدر ( 42 برد - 41 ناک اوت، 1 تساوی و بدون شکست) که آذرماه سال گذشته در جدالی دیدنی به تساوی رسیده بودند، روز شنبه سوم اسفند 98 بار دیگر به مصاف هم خواهند رفت. مراسم کنفرانس مطبوعاتی این مبارزه ساعتی پیش برگزار شد و فیوری و وایلدر با هم روبرو شدند.

 

اخبار مرتبط:

مبارزه کامل تایسون فیوری - تام شوارتز / ویدیو
 

ناک اوت بی رحمانه لوئیس اورتیز بدست دیونتای وایلدر + ویدیو
 

تگ ها


رزمی ویدیو ویدئو تایسون فیوری دیونتای وایلدر بوکس