رژه کاروان پارالمپیک ایران

مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک در شرایطی برگزار شد که کاروان ورزش ایران با عنوان منا و پرچمداری بانویی که لباس احرام بر تن داشت از مقابل جایگاه رژه رفت ......

مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک در شرایطی برگزار شد که کاروان ورزش ایران با عنوان «منا» و پرچمداری بانویی که لباس احرام بر تن داشت از مقابل جایگاه رژه رفت.

تگ ها


پارالمپیک