رکوردزنی «استفن کری» در مسابقات ان‌بی‌ای

استفن کری گارد راس تیم گلدن استیت واریرز رکورد دیگری از خودش رد مسابقات انبیای بر جا گذاشت ......

«استفن کری» گارد راس تیم «گلدن استیت واریرز»  رکورد دیگری از خودش رد مسابقات ان‌بی‌ای بر جا گذاشت. او موفق شد در 7 بازی متوالی حداقل 5 پرتاب 3 امتیازی را با موفقیت وارد سبد کند. گوشه‌هایی از عملکرد این بازیکن را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


ویدئو بسکتبال