رکوردزنی فولکس‌واگن در مسابقات گود وود

خودروی فولکسواگن توانست رکورد سرعت خودروهای الکتریکی را در مسابقات اتومبیلرانی گود وود بهبود ببخشد ......

خودروی فولکس‌واگن توانست رکورد سرعت خودروهای الکتریکی را در مسابقات اتومبیلرانی گود وود بهبود ببخشد. قسمت‌هایی از این مسابقه را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس