رکوردهای گینس؛ بلندترین بندبازی با چشم‌های بسته!

در جدیدترین رکورد ورزشهای اکستریم در کتاب گینس با بندبازان نترسی همراه میشویم که با چشمان بسته اجراهای دیدنی خود را اجرا کردهاند ......

در جدیدترین رکورد ورزش‌های اکستریم در کتاب گینس با بندبازان نترسی همراه می‌شویم که با چشمان بسته اجراهای دیدنی خود را اجرا کرده‌اند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس