رکوردهای گینس؛ بیشترین دست دادن با خود در یک دقیقه!!

آبینابا تنگرمن از هلند موفق شد در یک دقیقه 472 بار با خودش دست بدهد و رکورد جدید در کتاب گینس ثبت کند ......

آبینابا تنگرمن از هلند موفق شد در یک دقیقه 472 بار با خودش دست بدهد و رکورد جدید در کتاب گینس ثبت کند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس