رکوردهای گینس؛ بیشترین «روپایی چرخشی» در یک دقیقه

این بار به ژاپن می رویم تا شاهد ثبت رکورد فوتبالی جدیدی در کتاب گینس باشیم ......

این بار به ژاپن می رویم تا شاهد ثبت رکورد فوتبالی جدیدی در کتاب گینس باشیم. این رکورد فوتبالی نوعی روپایی زدن است, با این تفاوت که توپ با هر ضربه باید به دور خود بچرخد. در فوتبال فری استایل نام این تکنیک را «دور دنیا» گذاشته اند. رکورد قبلی این ماده متعلق به «جان فارنوس» بود و حالا این فری استایلر ژاپنی مصمم است نام خود را در کتاب گینس ثبت کند.

تگ ها


فوتبال