رکوردهای گینس: بیشترین شکستن نارگیل با سر در 1 دقیقه!

محمد راشد از پاکستان در شهر کراچی موفق شد در یک دقیقه 35 نارگیل را با سرش بشکند و این رکورد را به نام خودش ثبت کند ......

محمد راشد از پاکستان در شهر کراچی موفق شد در یک دقیقه 35 نارگیل را با سرش بشکند و این رکورد را به نام خودش ثبت کند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس