رکوردهای گینس؛ بیشترین پرواز موفق هواپیماهای آر.سی

هاوارد کالر در شهر اوهایو توانست 179 هواپیمای آر.سی را همزمان پرواز دهد و رکورد جدیدی ......

هاوارد کالر در شهر اوهایو توانست 179 هواپیمای آر.سی را همزمان پرواز دهد و رکورد جدیدی در کتاب گینس ثبت کند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس