رکوردهای گینس: بیشترین کله معلق بر الاکلنگ!

در یک رکورد عجیب گینس ماکسیم لارین از کانادا و اوگو داریو از فرانسه یک سال تمرین کردند تا رکورد 101 بار کله معلق بر الاکلنگ را به نام خود ثبت کنند! این رکورد در شهر کبک کانادا ثبت شد ......

در یک رکورد عجیب گینس ماکسیم لارین از کانادا و اوگو داریو از فرانسه یک سال تمرین کردند تا رکورد 101 بار کله معلق بر الاکلنگ را به نام خود ثبت کنند! این رکورد در شهر کبک کانادا ثبت شد. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس