رکوردهای گینس؛ رکورد بلندترین پرش تک پا

در این ویدیو نگاهی داریم به تلاش مردی که میخواهد رکورد بلندترین پرش تک پا در جهان را به نام خود ثبت کند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به تلاش مردی که می‌خواهد رکورد بلندترین پرش تک پا در جهان را به نام خود ثبت کند.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس