رکوردهای گینس: سریع ترین اجرای هفت تکنیک «دیگو مارادونا»

در این قسمت تامی بوید از انگلستان می خواهد ده بار هفت تکنیک معروف دیگو مارادونا در فوتبال فری استایل را در کمترین زمان ممکن اجرا کند ......

در این قسمت تامی بوید از انگلستان می خواهد ده بار هفت تکنیک معروف دیگو مارادونا در فوتبال فری استایل را در کمترین زمان ممکن اجرا کند.

تگ ها


فوتبال