رکوردهای گینس؛ شکستن بیشترین چوب بیسبال در 1 دقیقه

در این قسمت از مجموعه رکوردهای گینس کریم دویگو سعی می کند بیشترین تعداد چوب بیسبال را با ساق پایش در یک دقیقه بشکند و نام خود را کتاب رکوردهای جهانی ثبت کند ......

در این قسمت از مجموعه رکوردهای گینس کریم دویگو سعی می کند بیشترین تعداد چوب بیسبال را با ساق پایش در یک دقیقه بشکند و نام خود را کتاب رکوردهای جهانی ثبت کند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس