رکوردهای گینس: طولانی ترین اسکیت سواری زیر میله ها

نوجوان هندی موفق شد رکورد خود را در طولانی ترین اسکیت سواری زیر میله ها بهبود ببخشد و بی رقیب بماند ......

نوجوان هندی موفق شد رکورد خود را در طولانی ترین اسکیت سواری زیر میله ها بهبود ببخشد و بی رقیب بماند. گزارشی از رکوردشکنی او را ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس