رکوردهای گینس: موج سواری در عظیم ترین موج تاریخ

ویدیویی دیدنی از رکوردشکنی گرت مک نامارا از آمریکا که با مهار موجی با ارتفاع تقریبا سی متر نام خودش رو در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد ......

ویدیویی دیدنی از رکوردشکنی گرت مک نامارا از آمریکا که با مهار موجی با ارتفاع تقریبا سی متر نام خودش رو در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس