رکورد تاریخی «مایلز دایسر»؛ 63 بیس جامپ در تنها 24 ساعت

مایلز از چند ساعت روشنی بیشتر در بلندترین روز سال استفاده کرد تا خودش را بارها از روی پل به پایین پرت کند ......

«مایلز» از چند ساعت روشنی بیشتر در بلندترین روز سال استفاده کرد تا خودش را بارها از روی پل به پایین پرت کند. او 63 بار این کار را انجام داد تا رکورد بیشترین بیس جامپ بدون کمک در 24 ساعت را به نام خود ثبت کند. بیس جامپ بدون کمک نوعی از بیس جامپ است که ورزشکار در آن باید بدون کمک گرفتن از وسایلی مانند جرثقیل یا آسانسور خود را به نقطه ی پرش برساند؛ «مایلز» برای هرکدام از این 62 پرش خودش به نقطه ی شروع صعود کرد. علاوه بر این رکورد او رکورد غیررسمی بیشترین بیس جامپ درجهان را دارد. او تا به اینجا 4520 پرش داشته.