رکورد جدید در شنای 100 متر قورباغه

بعد از شکستن رکورد 100 متر قورباغه مردان که متعلق به خودش بود، آدام 21 ساله از تیم بریتانیا توضیح میدهد که کارش در المپیک تمام نشده است و تازه شروع کار اوست ......

بعد از شکستن رکورد 100 متر قورباغه مردان که متعلق به خودش بود، آدام 21 ساله از تیم بریتانیا توضیح میدهد که کارش در المپیک تمام نشده است و تازه شروع کار اوست. او توانسته است در مسابقات قهرمانی جهان 2015 و مسابقات قهرمانی اروپا در سال های 2014 و 2016 نیز مقام اول را به دست آورد

تگ ها


اخبار روز شنا