رکورد شکنی تاریخی «استیفن کری» با 13 پرتاب سه امتیازی

استیفن کِری در رقابت های NBA رکورد پرتاب 3 امتیازی را جابجا کرد. او موفق شد سیزده پرتاب سه امتیازی انجام دهد و ......

استیفن کِری در رقابت های NBA رکورد پرتاب 3 امتیازی را جابجا کرد. او موفق شد سیزده پرتاب سه امتیازی انجام دهد و رکورد جدیدی به نام خود ثبت کند.

تگ ها


بسکتبال