ریاض محرز در حال خروج از ورزشگاه امارات

شب گذشته ریاض محرز در حال خروج از ورزشگاه امارات دیده شد و هواداران آرسنال به سمتش هجوم بردند تا شایعه پیوستنش به آرسنال بیش از پیش جدی شود ......

شب گذشته ریاض محرز در حال خروج از ورزشگاه امارات دیده شد و هواداران آرسنال به سمتش هجوم بردند تا شایعه پیوستنش به آرسنال بیش از پیش جدی شود.

تگ ها


نقل و انتقالات زمستانی ریاض ماحرز لستر سیتی فوتبال