رییس فدراسیون سوارکاری: یک سال دوندگی کردیم تا عضو فدراسیون جهانی شویم

رییس فدراسیون سوارکاری می گوید عضویت در فدراسیون جهانی اسب دوانی بیش از یک میلیارد تومان در سال برای فدراسیون هزینه دارد ولی برای این که اسب های تولید ایران بتوانند در مسابقه های جهانی شرکت کنند چاره ای جز عضویت در فدراسیون جهانی اسب دوانی وجود ندارد ......

رییس فدراسیون سوارکاری می گوید عضویت در فدراسیون جهانی اسب دوانی بیش از یک میلیارد تومان در سال برای فدراسیون هزینه دارد ولی برای این که اسب های تولید ایران بتوانند در مسابقه های جهانی شرکت کنند چاره ای جز عضویت در فدراسیون جهانی اسب دوانی وجود ندارد.

مسعود خلیلی درباره عضویت ایران در فدراسیون جهانی اسب دوانی اظهار کرد: ما بعد از یک سال دوندگی توانستیم در این فدراسیون عضو شویم. بر طبق اساسنامه باید یک سال عضو رسمی بدون حق رای می بودیم. چند روز پیش مجمع عمومی این فدراسیون برگزار و اعلام شد که مدت یک سال عضویت بدون حق رای ما به پایان رسیده و به عضو دائم با حق رای تغییر وضعیت دادیم.

او در پاسخ به این سوال که چرا فدراسیون سوارکاری تا به حال عضو فدراسیون جهانی اسب دوانی نبوده است؟ گفت: این موضوع را باید از دوستان قبلی که در فدراسیون بوده اند سوال کنید. البته عضویت در فدراسیون جهانی یک سری الزامات دارد که تا این الزامات توسط فدراسیون داخلی رعایت نشود نمی توان به عضویت فدراسیون جهانی درآمد.

رییس فدراسیون سوارکاری خاطرنشان کرد: در این زمینه باید کتاب تبارنامه اسب تروبرد ایران تهیه می شد و آزمایش های دوپینگ بر اساس پروتکل های فدراسیون جهانی باشد. انجام این اقدامات هزینه های را نیز در بر دارد. به عنوان مثال انجام آزمایش های دوپینگ در آزمایشگاه های رسمی و مورد تایید فدراسیون جهانی بیش از یک میلیارد تومان در سال برای فدراسیون هزینه دارد.

او درباره این که چرا مدیریت های قبلی این اقدامات را انجام ندادند؟ بیان کرد: به هر حال آن ها نتوانستند و شاید شرایط فدراسیون و وضعیت بودجه به صورتی نبوده که بتوانند این کار را انجام دهند.

خلیلی در پایان با اشاره به نتایج عضویت ایران در فدراسیون جهانی اسب دوانی توضیح داد: اسب های ما باید بتوانند در بیرون از کشور بدوند و اسب های خارجی باید بتوانند در داخل کشور بدوند. عضویت ما در فدراسیون جهانی و پیروی از یک سری پروتکل های بین المللی این اجازه را به ما می دهد. ما نمی توانیم برای خودمان قانونی داشته باشیم و فقط آن را رعایت کنم. در این صورت هیچ وقت به اسب های ما اجازه داده نمی شود که در بیرون از کشور بدوند. در حال حاضر و برای اولین بار یک اسب عرب تولید ایران به نام "گنج بیت" در ایرلند زیر نظر یک مربی بسیار خوب ایرلندی آموزش می بیند تا بتواند در مسابقه های بین المللی فرانسه شرکت کند.

تگ ها


اخبار روز سوارکاری