زمان و مکان برگزاری اردوهای تیم‌های تنیس روی میز

زمان و مکان برگزاری اردوهای تیم‌های ملی تنیس روی میز در رده‌های سنی مختلف اعلام شد....

طبق اعلام کادر فنی ، اردوهای ذیل تاکنون برگزاری آنها نهایی شده است:

۱. اردوی تیم ملی جوانان پسر ۲۹ تیر الی ۱۱ مرداد در اصفهان

۲. اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان ۲۹ تیر الی ۱۷ مرداد در آکادمی امیر احتشام زاده تهران

۳. اردوی تیم ملی نوجوانان پسر ۲۹ تیر الی ۱۱ مرداد در شهید عضدی تهران

۴. اردوی تیم ملی نوجوانان دختر ۱۴ الی ۲۵ مرداد در شهید عضدی تهران

۵. اردوی تیم ملی بزرگسالان آقایان ۱۵ الی ۲۵ مرداد در ماهشهر

۶. اردوی تیم ملی جوانان پسر ۱۹ الی ۳۱ مرداد در اصفهان

۷. اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان ۲۴ مرداد الی ۷ شهریور در کرمان

۸. اردوی تیم ملی بزرگسالان آقایان – ۱ شهریور الی ۵ مهر در شهید عضدی تهران

۹. اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان – ۱۴ شهریور الی ۵ مهر در آکادمی امیر احتشام زاده تهران

۱۰. اردوی تیم ملی نوجوانان دختر- ۱۳ الی ۲۰ شهریور در اردبیل

رده سنی هوپس و نونهالان نیز پس برگزاری مسابقات در کشور برنامه اردوی آنان نیز اعلام خواهد شد.

تگ ها


تنیس روی میز