زمین را از دید «عقاب» ببینید! (قاب 360 درجه)

ردبول در اقدامی جالب دوربین سیصد و شصت درجه را بر گردن عقاب سوار کرده و نتیجه اش تصاویری بدیع شده که دعوت می کنیم در این ویدیو ببینید ......

ردبول در اقدامی جالب دوربین سیصد و شصت درجه را بر گردن عقاب سوار کرده و نتیجه اش تصاویری بدیع شده که دعوت می کنیم در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس