زمین فوتبال شناور در تایلند

در کشور تایلند زمین فوتبال شناور و زیبا ساخته شده است...

به گزارش مدال،در یکی از روستاهای کشور تایلند که اغلب ساکنان آن ماهیگیر هستند زمین فوتبالی ساخته شده که بر روی آب شناور است.آن هم در حالی که فوتبال تایلند در آسیا حرفی برای گفتن نداشته و هیچ جایگاهی در بین تیم های صاحب مقام و افتخار قاره کهن ندارد.

تگ ها


فوتبال تایلند زمین فوتبال شناور فوتبال