زندان خاص برای آقای خاص؛ مورینیو محکوم شد!

دادستان اسپانیا مورینیو را به دلیل تخلف مالیاتی به 12 ماه زندان محکوم کرد....

دادستان اسپانیا مورینیو را به دلیل تخلف مالیاتی به 12 ماه زندان محکوم کرد.

خوزه مورینیو ۱۲ ماه زندان و جریمه ۲.۲ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی در زمان حضور در رئال را پذیرفت.
این مربی ۵۶ ساله در زمان حضور در رئال مادرید به فرار از پرداخت 3.3 میلیون یورو مالیات در زمان سرمربیگری‌اش متهم شده است. دادستان اسپانیایی سال گذشته به اتهام ارتکاب دو فقره فرار مالیاتی علیه مورینیو پرونده تشکیل داده بود.
 مقامات مالیاتی گفته‌اند مورینیو درآمد کسب شده از حقوق تصویری خود را از فصل ۲۰۱۱/۱۲ اعلام نکرده و ۳.۳ میلیون یورو به دولت اسپانیا بدهکار است.
مورینیو این حکم را قبول کرده اما احتمال به زندان نمی‌رود زیرا طبق قوانین اسپانیا افرادی که برای اولین بار مرتکب تخلف شده‌اند و به حداکثر دو سال محکوم شوند می‌توانند حکم تعلیقی دریافت کنند و به زندان نمی‌روند.