زندگی رونالدو از نگاهی دیگر

خیلی از اشخاص او را آدمی مغرور و متکبر صدا می کنند. آیا واقعا رونالدو مغرور است؟ و یا شای ......

خیلی از اشخاص او را آدمی مغرور و متکبر صدا می کنند. آیا واقعا رونالدو مغرور است؟ و یا شاید مردم در مورد او بد قضاوت کرده اند.

این ویدئو رو از دست ندهید و زندگی رونالدو رو در پشت پرده تماشا کنید.

تگ ها


فوتبال