زهردار ترین مهاجمان فوتبال امروز (3)

دریز مرتنز با آمار گلزنی فوق العاده کاری کرد که جای خالی هیگواین در ناپولی به هیچ عنوان حس نشود ......

دریز مرتنز با آمار گلزنی فوق العاده کاری کرد که جای خالی هیگواین در ناپولی به هیچ عنوان حس نشود. هری کین هم برای دومین سال پیاپی آقای گل لیگ برتر شد و به نایب قهرمانی تیمش در لیگ کمک کرد.

تگ ها


فوتبال