زیباترین مجموعه از شیوه‌های مدرن پرواز انسان

از زمانی که برادران رایت با ساخت اولین هواپیما رویای پرواز را برای بشر تعبیر کردند، مدت ها گذشته و امروز پروازکردن به یکی از شاخه های محبوب و متنوع اکستریم اسپورتس تبدیل شده ......

از زمانی که برادران رایت با ساخت اولین هواپیما رویای پرواز را برای بشر تعبیر کردند، مدت ها گذشته و امروز پروازکردن به یکی از شاخه های محبوب و متنوع اکستریم اسپورتس تبدیل شده. با هم به تماشای زیباترین تصاویر از مدرن ترین شیوه های پرواز انسان ها بنشینیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس