زیباترین گل‍های جام ملت‌های آسیا/ قسمت سوم: 2007 و میزبانی مشترک

در جام ملت های سال 2007 هم مانند دوره های قبل گل های زیبایی به ثمر رسید....

ویدئویی مشاهده کنید از زیباترین گل های به ثمر رسیده در جام ملت های 2007. در این دوره ایران با شکست مقابل کره از جام ملت ها حذف شد.