زیبایی تکنیک هاوانا در فیفا18

منتخبی از گلهای به ثمر رسیده با استفاده از تکنیک هاوانا در بازی فیفا 18 را تقدیم علاقهمندان به این بازی مهیج میکنیم ......

منتخبی از گل‌های به ثمر رسیده با استفاده از تکنیک هاوانا در بازی فیفا 18 را تقدیم علاقه‌مندان به این بازی مهیج می‌کنیم. 

تگ ها


گیم فوتبال