زیبایی «رولان گاروس» با حضور تماشاگران

دلیل اصلی جو خاص رقابت های رولان گاروس حضور پر تعداد تماشگران در این رقابت ها است که به زیبایی این تورنومنت افزورده است ......

دلیل اصلی جو خاص رقابت های رولان گاروس حضور پر تعداد تماشگران در این رقابت ها است که به زیبایی این تورنومنت افزورده است. نگاهی به حضور پرشور تماشاگران در رولان گاروس 2017 می اندازیم.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس