زیبایی‌های «اسنوبورد» در جنگل‌های پربرف کانادا

شان پتیت، قهرمان معروف اسنوبورد و گروهش به جنگلهای پربرف کانادا رفتند تا اجرای نمایشی داشته باشند و فیلمی مستند بسازند ......

شان پتیت، قهرمان معروف اسنوبورد و گروهش به جنگلهای پربرف کانادا رفتند تا اجرای نمایشی داشته باشند و فیلمی مستند بسازند. نگاهی کوتاه به سفر جذاب و اجرای دیدنی آنها داشته باشیم.